Родители

Мать

Izabella

for Tarus

(импорт Испания)

Izabella Bully for Tarus
Izabella Bully for Tarus

American bully, Muscle dog

Izabella Bully for Tarus
Izabella Bully for Tarus

Izabella Bully for Tarus
Izabella Bully for Tarus

Izabella Bully for Tarus
Izabella Bully for Tarus

American bully, Muscle dog

1/6

Отец

Great Wall

(импорт Китай)

Great Wall american bully
Great Wall american bully

Great Wall american bully
Great Wall american bully

Great Wall american bully
Great Wall american bully

Great Wall american bully
Great Wall american bully

1/8